MENJADOR ESCOLAR

ANUNCIO COMEDOR-01

MENJADOR ESCOLAR

Empresa ÀBAC SERVEIS INTEGRALS.

Oferim el servei de menjador per tots els dies de la setmana, amb un mínim de 13 nens.

Els monitors de menjador també s’encarreguen de fer l’acompanyament dels nens i nenes que esqueden a dinar a l’Institut fins al carrer Perill els dies de gimnàstica.

Preu:

6,70 € diari

7,1 € puntual

ÀBAC SERVEIS INTEGRALS
Telf. Contacte:    93 36 01 044

E-Mail de contacte i avisos : info@abacserveis.com

  • Els alumnes que pateixin algun tipus d’al·lèrgia alimentària, hauran de comunicar-ho a secretaria en el moment de fer la inscripció a aquest servei, i a l´empresa de menjador, aportant el certificat mèdic.
  • En cas de necessitar dieta especial per un dia, caldrà que ho notifiquin a l’e-mail de contacte de l’empresa a  primera  hora del matí ( 8:00 hores).
  • El servei de menjador pot ser utilitzat de forma esporàdica, contactant via telèfon o mail a l’empresa abans de les 9:00 del matí, on s’especifiqui el dia en que es quedarà a dinar i abonant el preu corresponent al monitor de menjador el mateix dia en que es gaudeixi del servei. La resta de pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària.
  • Els dies en què a la tarda van al poliesportiu del carrer Perill, els monitors de menjador fan l’acompanyament dels alumnes fins a aquestes instal·lacions.
  • Quan un alumne no es queda a dinar, s’ha d’avisar a la empresa de menjador, a banda del centre. Només es descomptarà el preu del menjar a partir del 3r dia d’abasència (no es descomptarà la part proporcional del monitor o de l’acompanyament).
Inscripció menjador
Menu Octubre 2018