SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

ANUNCIO IDDINK-01

Socialització de llibres

L’Ampa, en col·laboració amb l’institut, gestiona un projecte Reutilització de llibres de text que us ofereix la possibilitat de comprar llibres reutilitzats. Suposa un estalvi important respecte la compra de llibres nous i, a més, promociona un consum sostenible amb menys impacte sobre el medi ambient.

La reutilització dels llibres es gestiona a través de l’empresa Iddink, que ofereix la possibilitat de comprar els llibres nous o reutilitzats, “ecoBooks”.

Els avantatges que ofereix són:

– Estalvi del 60 % respecte del PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks).

– Comanda flexible: Es poden demanar alhora llibres nous, reutilitzables, de lectura, etc…

– La comanda es podrà fer a través de la web d’Iddink (www.iddink.cat) o al telèfon de comandes (902 565 411).

A més, l’Ampa regala l’agenda escolar a tots alumnes. Us arribarà amb la comanda de llibres, o bé a través de l’Institut a principis de curs.

Els ecoBooks s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en finalitzar el curs.

En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions què informarà Iddink, s’haurà de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou.