ARMARIETS

ANUNCIO-ARMARIOS-01-1024x507 2018-01

L’AMPA va adquirir uns armariets destinats a que els alumnes puguin guardar els llibres.

25€ lloguer anual armariet
10€ dipòsit claus (es retorna a final de curs en entregar les claus o es guarda per al curs següent)
25€ quota AMPA (només en el cas que no s’hagi pagat abans a través d’Iddink)
Full_armariets 19-20